Bộ tượng thập bát La Hán

Bộ tượng thập bát La Hán

Bộ tượng thập bát La Hán, bằng gốm sứ Bát Tràng được đắp nổi từ các nghệ nhân làng gốm sứ Bát Tràng, sản phẩm hoàn toàn thủ công, nhiều hình dáng đẹp sang trọng