Bình hoa men rạn, đắp nổi, dát vàng gốm sứ Bát Tràng

Đồ thờ men rạn dát vàng gốm sứ Bát Tràng