Nậm Rượu

Nậm Rượu

Nậm rượu gốm sứ Bát Tràng đắp nổi, vẽ tay thủ công cao cấp