Lọ hoa đẹp vuốt tay hàng nghệ nhân

Lọ hoa đẹp vuốt tay hàng nghệ nhân

 Lọ hoa đẹp vuốt tay hàng nghệ nhân, được các nghệ nhân làng nghề Gốm Sứ Bát Tràng vuốt tay tạo hình, đắp nổi hoa lá hoàn toàn thủ công, chất liệu sứ dày, đanh chắc, đẹp về thẩm mỹ và rất bền

Loc theo