Đũa thờ, Kỷ cắm đũa men mầu

Đũa thờ, Kỷ cắm đũa men mầu

Đũa thờ, kỷ cắm đũa men mầu gốm sứ Bát Tràng cao cấp