Tượng Lỗ trí Thâm

Tượng Lỗ trí Thâm

 Tượng Lỗ Trí Thâm gốm sứ Bát Tràng cao cấp, đắp nổi tượng Lỗ Trí Thâm với Thần Thái, uy dũng sống động như thật, tượng Lỗ Trí Thâm đẹp trang trí sân vườn đẹp, rất bền, giá thành phải chăng